Latająca Autonomiczna Przestrzeń Edukacyjna

LAPE / LATAKA – Latająca Autonomiczna Przestrzeń Edukacyjna // Latająca Akademia

Oddolna grupa samokształcenia i dyskusji w dziedzinie matematyki.

Zgłoszenia do grupy dyskusyjnej na adres: pmiszcz@gmail.com (adres tymczasowy)

Proponuję na ten moment dwa scenariusze seminaryjne, w zależności od upodobań chętnych osób:

  • wybieramy publikację/zagadnienie, które chcielibyśmy za jakiś czas móc przeczytać (jeśli chodzi o matematyczny formalizm), np. jakaś praca z fizyki lub biologii i dobieramy program/narzędzia pod kątem tej pracy;
  • na początek szkolimy się z podstawowych narzędzi współczesnej matematyki, tzn. algebra liniowa, analiza itd., przykład zaprezentowany tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=byNaO_zn2fI

Spotkania mamy online i najrzadziej raz w miesiącu próbujemy się spotkać w miejscu i o czasie ustalonym wspólnie. W związku z moim wykształceniem matematycznym chętny jestem te spotkania w jakimś stopniu animować, ale nie chcę ich prowadzić – stąd forma seminaryjna.

Manifest

Matematyka, pomimo swoich rzekomych wspólnych korzeni z państwowością, zawiera coraz silniejszy wraz ze swoim rozwojem pierwiastek emancypacyjny. Ponadto, niskim kosztem może być przestrzenią eksperymentu wypracowania dobrych praktyk dla dziedzin wymagających więcej zaangażowania, np. finansowego.

Długo by można pisać o motywacjach, o krytyce (udziału w) instytucji, o ich wpływie na człowieka, o problemach akademii i określonego pojęcia roli jaką pełni w świecie Wiedza, i roli jaką spełnia jej przekazywanie, o różnych filozofach i filozofiach uzasadniających te czy inne stanowisko. Na szczęście nasz cel jak i sama sprawa są, nie pomijając tej fascynującej samej w sobie złożoności problemu, o wiele prostsze.

A chodzi o wydarcie instytucji uniwersytetu monopolu na wolną debatę, na oświatę, a także zapewnienie nam wszystkim możliwości dzielenia się wiedzą i doświadczeniem pomijając aspekt biurokratyczny, zapewniając inkluzywność. Manifestować zabawę i radość związane z poszerzaniem swojego spektrum myślenia. Nie robić tego po coś (pod kątem przyszłej pracy i sprzedawania wiedzy, czy raczej pełnionej funkcji), dla siebie i innych.

Dlaczego nie APE?

Z kilku przyczyn. Interesuje mnie projekt o większej swobodzie, w mniejszym stopniu naśladujący rozwiązania tradycyjnej akademii (semestry, zapisy na zajęcia), nieograniczony w takim stopniu przestrzennie do danego miasta.